Privacy Policy

Vår policy

Avbokning ska ske minst 24h innan din avtalad tid. Full debitering tas annars ut.

Vid avbokning skickas ett e-mail till oss. Vi tar ej emot avbokning via sms telefon eller facebook.

Vårat mål är att kunderna skall få den bästa service, kvalité och kunna känna sig väl omhändertagna och trygga.

Kunderna skall känna full trygghet i företagets behandlingar, produkter och tjänster. 

Beauty Center har som vision att leverera bästa behandlingar, tjänster och produkter.

Företagets nyckelord är bästa kvalité, personlig kundservice, trygghet, engagemang och hög hygien.

 

Vi är försäkrade genom SEYF - Svenska Estetikers Yrkesförbund

SEYFs företagsförsäkring

E-mail: beautycenter3d@gmail.com

EnglishSvenska